Kapittel 9

Til sangmesteren, efter Mutlabbén; [betydningen ukjent] en salme av David.

Jeg vil prise Herren av hele mitt hjerte, jeg vil forkynne alle dine undergjerninger. (9:2) Jeg vil prise Herren av hele mitt hjerte, jeg vil forkynne alle dine undergjerninger.
2 (9:3) Jeg vil glede og fryde mig i dig, jeg vil lovsynge ditt navn, du Høieste,
3 (9:4) fordi mine fiender viker tilbake, faller og omkommer for ditt åsyn.
4 (9:5) For du har hjulpet mig til rett og dom, du har satt dig på tronen som rettferdig dommer.
5 (9:6) Du har truet hedningene, tilintetgjort den ugudelige; deres navn har du utslettet evindelig og alltid.
6 (9:7) Fiendenes boliger er helt ødelagt for all tid, og byene har du omstyrtet, deres minne er tilintetgjort.
7 (9:8) Og Herren troner til evig tid, han har reist sin trone til dom,
8 (9:9) og han dømmer jorderike med rettferdighet, han avsier dom over folkene med rettvishet.
9 (9:10) Og Herren er en borg for den undertrykte, en borg i nødens tider.
10 (9:11) Og de som kjenner ditt navn, stoler på dig; for du har ikke forlatt dem som søker dig, Herre!
11 (9:12) Lovsyng Herren, som bor på Sion, kunngjør blandt folkene hans store gjerninger!
12 (9:13) For han som hevner blod, kommer de elendige i hu, han glemmer ikke deres skrik.
13 (9:14) Vær mig nådig, Herre! Se det jeg må lide av dem som hater mig, du som løfter mig op fra dødens porter,
14 (9:15) forat jeg skal forkynne all din pris, i Sions datters porter fryde mig i din frelse.
15 (9:16) Hedningene er sunket i den grav de gravde; deres fot er fanget i det garn de skjulte.
16 (9:17) Herren er blitt kjent, han har holdt dom; han fanger den ugudelige i hans egne henders gjerning. Higgajon. [kanskje et musikalsk uttrykk] Sela.
17 (9:18) De ugudelige skal fare ned til dødsriket, alle hedninger, som glemmer Gud.
18 (9:19) For ikke skal den fattige glemmes for all tid; de saktmodiges håp skal ikke gå til grunne for evig.
19 (9:20) Reis dig, Herre! La ikke mennesker få makt, la hedningene bli dømt for ditt åsyn!
20 (9:21) La frykt komme over dem, Herre! La hedningene kjenne at de er mennesker! Sela.