Kapittel 68

Til sangmesteren; av David; en salme, en sang.

Gud reiser sig, hans fiender spredes, og de som hater ham, flyr for hans åsyn. (68:2) Gud reiser sig, hans fiender spredes, og de som hater ham, flyr for hans åsyn.
2 (68:3) Likesom røk drives bort, så driver du dem bort; likesom voks smelter for ild, forgår de ugudelige for Guds åsyn.
3 (68:4) Og de rettferdige gleder sig, de jubler for Guds åsyn og fryder sig med glede.
4 (68:5) Syng for Gud, lovsyng hans navn, gjør vei for ham som farer frem på de øde marker, Herren er hans navn, og juble for hans åsyn!
5 (68:6) Farløses far og enkers dommer er Gud i sin hellige bolig.
6 (68:7) Gud gir de enslige hus, fører fanger ut til lykke; bare de gjenstridige bor i et tørt land.
7 (68:8) Gud, da du drog ut foran ditt folk, da du skred frem gjennem ørkenen, sela,
8 (68:9) da bevet jorden, og himlene dryppet for Guds åsyn, Sinai der borte, for Guds, Israels Guds åsyn.
9 (68:10) Et rikelig regn spredte du, Gud; din arv, den utmattede, styrket du.
10 (68:11) Ditt folk bosatte sig i landet; [Kana'an] du laget det ved din godhet i stand for den elendige, Gud!
11 (68:12) Herren gir seierssang; stor er skaren av kvinner med gledesbudskap.
12 (68:13) Hærenes konger flyr, de flyr, og hun som sitter hjemme, deler bytte.
13 (68:14) Når I hviler mellem kveene, er det som en dues vinger, som er dekket med sølv, og hvis vingefjær har gullets grønnlige glans. [de. når I nyter fredens ro, da er eders lodd strålende og herlig]
14 (68:15) Når den Allmektige spreder konger der, [i Kana'an] da sner det på Salmon. [de. da blir det mørke lyst, likesom når det mørke fjell, Salmon, blir hvitt av sne, dss. da omskapes ulykke til lykke]
15 (68:16) Et Guds fjell [de. et stort, mektig, høit fjell.] er Basans fjell, et fjell med mange tinder er Basans fjell. [de. verdensrikene, som Basans fjell er et billede på, er såre mektige]
16 (68:17) Hvorfor ser I skjevt, I fjell med de mange tinder, til det fjell som Gud finner behag i å bo på? Herren skal også bo der evindelig.
17 (68:18) Guds vogner er to ganger ti tusen, tusen og atter tusen; Herren er iblandt dem, Sinai er i helligdommen. [likesom på Sinai, da loven blev gitt, er Herren i helligdommen, de. på Sion, omgitt av himmelske hærskarer]
18 (68:19) Du fór op i det høie, bortførte fanger, tok gaver blandt menneskene, også blandt de gjenstridige, for å bo der, Herre Gud!
19 (68:20) Lovet være Herren dag efter dag! Legger man byrde på oss, så er Gud vår frelser. Sela.
20 (68:21) Gud er oss en Gud til frelse, og hos Herren, Israels Gud, er det utganger fra døden.
21 (68:22) Ja, Gud knuser sine fienders hode, den hårrike isse på ham som vandrer i sin syndeskyld.
22 (68:23) Herren sier: Fra Basan vil jeg hente tilbake, jeg vil hente tilbake fra havets dyp,
23 (68:24) forat din fot må stampe i blod, dine hunders tunge få sin del av fiendene.
24 (68:25) De ser dine seierstog, Gud, min Guds, min konges, seierstog inn i helligdommen.
25 (68:26) Foran går sangere, bakefter harpespillere midt imellem jomfruer som slår på pauke.
26 (68:27) Lov Gud i forsamlingene, lov Herren, I som er av Israels kilde!
27 (68:28) Der er Benjamin, den yngste, som hersker over dem, [fiendene] Judas fyrster med sin skare, Sebulons fyrster, Naftalis fyrster.
28 (68:29) Din Gud har tildelt dig styrke; styrk, Gud, det du har gjort for oss!
29 (68:30) For ditt tempel i Jerusalems skyld [de. for de gjerningers skyld som utgår fra dig som bor i templet.] skal konger komme til dig med gaver.
30 (68:31) Skjell på dyret i sivet, [de. Egypten] på stuteflokken med folke-kalvene, [de. de hedenske konger med sine folk] som kaster sig ned for dig med sølvstykker! Han spreder folkene som har lyst til strid.
31 (68:32) Veldige menn skal komme fra Egypten, Etiopia skal i hast utrekke sine hender til Gud.
32 (68:33) I jordens riker, syng for Gud, lovsyng Herren, sela,
33 (68:34) ham som farer frem i himlenes himler, de eldgamle! Se, han lar sin røst høre, en mektig røst.
34 (68:35) Gi Gud makt! Over Israel er hans høihet, og hans makt i skyene.
35 (68:36) Forferdelig er du, Gud, fra dine helligdommer; Israels Gud, han gir folket makt og styrke. Lovet være Gud!