Kapittel 8

Til sangmesteren, efter Gittit; [kanskje en toneart som har hatt sitt navn av byen Gat] en salme av David.

Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over all jorden, du som har utbredt din prakt over himmelen! (8:2) Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over all jorden, du som har utbredt din prakt over himmelen!
2 (8:3) Av barns og diebarns munn har du grunnfestet en makt for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige.
3 (8:4) Når jeg ser din himmel, dine fingrers gjerning, månen og stjernene, som du har gjort,
4 (8:5) hvad er da et menneske, at du kommer ham i hu, og et menneskebarn, at du ser til ham!
5 (8:6) Og du gjorde ham lite ringere enn Gud, og med ære og herlighet kronte du ham.
6 (8:7) Du gjorde ham til hersker over dine henders gjerninger, alt la du under hans føtter,
7 (8:8) får og okser, alle tilsammen, ja også markens dyr,
8 (8:9) himmelens fugler og havets fisker, alt som ferdes på havenes stier.
9 (8:10) Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over all jorden!