Kapittel 48

En sang, en salme; av Korahs barn.

Stor er Herren og høilovet i vår Guds stad, på hans hellige berg. (48:2) Stor er Herren og høilovet i vår Guds stad, på hans hellige berg.
2 (48:3) Fagert hever det sig, en glede for all jorden er Sions berg, det ytterste Norden, [Sion er som Guds bolig i sannhet hvad hedningene falskelig tenkte sig om et fjell i det ytterste Norden, et hellig og meget høit fjell] den store konges stad.
3 (48:4) Gud er i dens borger, han er blitt kjent som et fast vern.
4 (48:5) For se, kongene samlet sig, de drog frem tilsammen.
5 (48:6) De så, da blev de forferdet; de blev slått med redsel, flyktet i hast.
6 (48:7) Beven grep dem der, angst som hos en fødende kvinne.
7 (48:8) Ved østenvind knuste du Tarsis-skib.
8 (48:9) Likesom vi hadde hørt, så har vi nu sett det i Herrens, hærskarenes Guds stad, i vår Guds stad; Gud gjør den fast til evig tid. Sela.
9 (48:10) Vi grunder, Gud, på din miskunnhet midt i ditt tempel.
10 (48:11) Som ditt navn, Gud, så er din pris inntil jordens ender; din høire hånd er full av rettferdighet.
11 (48:12) Sions berg gleder sig, Judas døtre fryder sig for dine dommers skyld.
12 (48:13) Gå omkring Sion og vandre rundt om det, tell dets tårn!
13 (48:14) Gi akt på dets voller, vandre gjennem dets borger, forat I kan fortelle derom til den kommende slekt.
14 (48:15) For denne Gud er vår Gud evindelig og alltid; han skal føre oss ut over døden.