Kapittel 51

Til sangmesteren; en salme av David, da profeten Natan var kommet til ham, efterat han var gått inn til Batseba. (51:2) da profeten Natan var kommet til ham, efterat han var gått inn til Batseba.

Vær mig nådig, Gud, efter din miskunnhet, utslett mine overtredelser efter din store barmhjertighet! (51:3) Vær mig nådig, Gud, efter din miskunnhet, utslett mine overtredelser efter din store barmhjertighet!
2 (51:4) Tvett mig vel, så jeg blir fri for misgjerning, og rens mig fra min synd!
3 (51:5) For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd er alltid for mig.
4 (51:6) Mot dig alene har jeg syndet, og hvad ondt er i dine øine, har jeg gjort, forat du skal være rettferdig når du taler, være ren når du dømmer. [de. kjennes å være rettferdig i dine straffedommer]
5 (51:7) Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har undfanget mig i synd.
6 (51:8) Se, du har lyst til sannhet i hjertets innerste; så lær mig da visdom i hjertets dyp!
7 (51:9) Rens mig fra synd med isop så jeg blir ren, tvett mig så jeg blir hvitere enn sne!
8 (51:10) La mig høre fryd og glede, la de ben fryde sig som du har sønderknust!
9 (51:11) Skjul ditt åsyn for mine synder, og utslett alle mine misgjerninger!
10 (51:12) Gud, skap i mig et rent hjerte, og forny en stadig ånd inneni mig!
11 (51:13) Kast mig ikke bort fra ditt åsyn, og ta ikke din Hellige Ånd fra mig!
12 (51:14) Gi mig igjen din frelses fryd, og ophold mig med en villig ånd!
13 (51:15) Så vil jeg lære overtredere dine veier, og syndere skal omvende sig til dig.
14 (51:16) Fri mig fra blodskyld, Gud, min frelses Gud! Så skal min tunge juble over din rettferdighet.
15 (51:17) Herre, oplat mine leber! Så skal min munn kunngjøre din pris.
16 (51:18) For du har ikke lyst til slaktoffer, ellers vilde jeg gi dig det; i brennoffer har du ikke behag.
17 (51:19) Offere for Gud er en sønderbrutt ånd, et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte.
18 (51:20) Gjør vel imot Sion efter din nåde, bygg Jerusalems murer!
19 (51:21) Da skal du ha behag i rettferdighets offere, i brennoffer og heloffer; da skal de ofre okser på ditt alter.