Kapittel 47

Til sangmesteren; av Korahs barn; en salme.

Klapp i hender, alle folk, juble for Gud med fryderop. (47:2) Klapp i hender, alle folk, juble for Gud med fryderop.
2 (47:3) For Herren, den Høieste, er forferdelig, en stor konge over all jorden.
3 (47:4) Han legger folkeslag under oss og folkeferd under våre føtter.
4 (47:5) Han utvelger oss vår arvelodd, Jakobs, hans elskedes herlighet. Sela.
5 (47:6) Gud fór op under jubelrop, Herren under basuners lyd.
6 (47:7) Lovsyng Gud, lovsyng! Lovsyng vår konge, lovsyng!
7 (47:8) For Gud er all jordens konge; syng en sang som gjør vis!
8 (47:9) Gud er konge over folkene, Gud har satt sig på sin hellige trone.
9 (47:10) Folkenes fyrster samler sig med Abrahams Guds folk; for jordens skjold hører Gud til, han er såre ophøiet.