Kapittel 63

En salme av David, da han var i Juda ørken.

Gud! Du er min Gud, jeg søker dig årle; min sjel tørster efter dig, mitt kjød lenges efter dig i et tørt og vansmektende land, hvor det ikke er vann. (63:2) Gud! Du er min Gud, jeg søker dig årle; min sjel tørster efter dig, mitt kjød lenges efter dig i et tørt og vansmektende land, hvor det ikke er vann.
2 (63:3) Således har jeg skuet dig i helligdommen, idet jeg så din makt og din herlighet.
3 (63:4) For din miskunnhet er bedre enn livet; mine leber priser dig.
4 (63:5) Således vil jeg love dig mitt liv igjennem; i ditt navn vil jeg opløfte mine hender.
5 (63:6) Min sjel skal bli mettet som av marg og fett, og med jublende leber skal min munn lovprise dig.
6 (63:7) Når jeg kommer dig i hu på mitt leie, tenker jeg på dig gjennem nattevaktene.
7 (63:8) For du har vært min hjelp, og under dine vingers skygge jubler jeg.
8 (63:9) Min sjel henger ved dig; din høire hånd holder mig oppe.
9 (63:10) Og de som står mig efter livet for å ødelegge det, de skal komme til jordens nederste dyp.
10 (63:11) De skal gis sverdet i vold, bli til rov for rever.
11 (63:12) Og kongen skal glede sig i Gud; hver den som sverger ved ham, skal prise sig lykkelig, for løgneres munn skal tilstoppes.