Kapittel 41

Til sangmesteren; en salme av David.

Salig er den som akter på den elendige; på den onde dag skal Herren frelse ham. (41:2) Salig er den som akter på den elendige; på den onde dag skal Herren frelse ham.
2 (41:3) Herren skal verge ham og holde ham i live; han skal bli lykksalig i landet, og du skal visselig ikke overgi ham til hans fienders mordlyst.
3 (41:4) Herren skal understøtte ham på sykesengen; hele hans leie forvandler du i hans sykdom.
4 (41:5) Jeg sier: Herre, vær mig nådig, helbred min sjel! for jeg har syndet imot dig.
5 (41:6) Mine fiender taler ondt om mig: Når skal han dø, og hans navn forgå?
6 (41:7) Og dersom en kommer for å se til mig, taler han falske ord; hans hjerte samler sig ondskap; han går ut og taler derom.
7 (41:8) Alle de som hater mig, hvisker sammen imot mig; de optenker imot mig det som er mig til skade:
8 (41:9) En ugjerning henger ved ham, og han som ligger der, skal ikke stå op mere.
9 (41:10) Også den mann som jeg hadde fred med, som jeg stolte på, som åt mitt brød, har løftet sin hæl imot mig.
10 (41:11) Men du, Herre, vær mig nådig og hjelp mig op! Så vil jeg gjengjelde dem.
11 (41:12) Derpå kjenner jeg at du har behag i mig, at min fiende ikke skal fryde sig over mig.
12 (41:13) Og mig holder du oppe i min uskyld og setter mig for ditt åsyn evindelig.
13 (41:14) Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet og til evighet! Amen, amen.