Kapittel 55

Til sangmesteren; med strengelek; en læresalme av David.

Vend øret, Gud, til min bønn, og skjul dig ikke for min inderlige begjæring! (55:2) Vend øret, Gud, til min bønn, og skjul dig ikke for min inderlige begjæring!
2 (55:3) Gi akt på mig og svar mig! Mine sorgfylte tanker farer hit og dit, og jeg må stønne,
3 (55:4) for fiendens røst, for den ugudeliges undertrykkelse; for de velter elendighet over mig, og i vrede forfølger de mig.
4 (55:5) Mitt hjerte bever i mitt bryst, og dødens redsler er falt på mig.
5 (55:6) Frykt og beven kommer over mig, og forferdelse legger sig over mig.
6 (55:7) Og jeg sier: Gid jeg hadde vinger som duen! Da vilde jeg flyve bort og feste bo.
7 (55:8) Se, jeg vilde flykte langt bort, jeg vilde ta herberge i ørkenen. Sela.
8 (55:9) Jeg vilde i hast søke mig et tilfluktssted for den rasende vind, for stormen.
9 (55:10) Opsluk dem, Herre, kløv deres tungemål! For jeg ser vold og kiv i byen.
10 (55:11) Dag og natt vandrer de omkring den på dens murer, og elendighet og ulykke er inneni den.
11 (55:12) Fordervelse er inneni den, og undertrykkelse og svik viker ikke fra dens torv.
12 (55:13) For ikke er det en fiende som håner mig, ellers vilde jeg bære det; ikke er det min avindsmann som ophøier sig over mig, ellers vilde jeg skjule mig for ham;
13 (55:14) men det er du, du som var min likemann, min venn og min kjenning --
14 (55:15) vi som levde sammen i fortrolig omgang, som vandret til Guds hus blandt den glade høitidsskare.
15 (55:16) ¥deleggelse komme over dem! La dem fare levende ned i dødsriket! For ondskap hersker i deres bolig, i deres hjerte.
16 (55:17) Jeg vil rope til Gud, og Herren skal frelse mig.
17 (55:18) Aften og morgen og middag vil jeg klage og sukke, så hører han min røst.
18 (55:19) Han forløser min sjel fra striden imot mig og gir mig fred; for i mengde er de omkring mig.
19 (55:20) Gud skal høre og svare [de. straffe.] dem -- han troner jo fra fordums tid, sela -- dem som ikke vil bli anderledes, og som ikke frykter Gud.
20 (55:21) Han legger hånd på dem som har fred med ham, han vanhelliger sin pakt.
21 (55:22) Hans munns ord er glatte som smør, men hans hjertes tanke er strid; hans ord er bløtere enn olje, og dog er de dragne sverd.
22 (55:23) Kast på Herren det som tynger dig! Han skal holde dig oppe; han skal i evighet ikke la den rettferdige rokkes.
23 (55:24) Og du, Gud, skal støte dem ned i gravens dyp; blodgjerrige og falske menn skal ikke nå det halve av sine dager; men jeg setter min lit til dig.