Kapittel 58

Til sangmesteren; "Forderv ikke"; av David; en gyllen sang.

Mon I virkelig ved å tie taler hvad rettferdig er, dømmer hvad rett er, I menneskebarn? (58:2) Mon I virkelig ved å tie taler hvad rettferdig er, dømmer hvad rett er, I menneskebarn?
2 (58:3) I hjertet arbeider I jo på misgjerninger, i landet veier I ut eders henders vold.
3 (58:4) De ugudelige er avveket fra mors fang av; de som taler løgn, farer vill fra mors liv.
4 (58:5) Gift har de lik ormegift; de er som en døv slange, som stopper sitt øre til,
5 (58:6) så den ikke hører på slangetemmernes røst, på ham som er kyndig i å besverge.
6 (58:7) Gud, slå deres tenner inn i deres munn, knus de unge løvers kinntenner, Herre!
7 (58:8) La dem forgå som vann som rinner bort! Legger nogen sine piler i buen, da la dem bli som uten odd!
8 (58:9) La dem være som en snegl, som opløses mens den går, som en kvinnes ufullbårne foster, som ikke har sett solen!
9 (58:10) Før eders gryter kjenner tornekvistene, skal han blåse dem bort [førenn de ugudeliges onde råd settes i verk, gjør Gud dem til intet.] enten de er friske eller i brand.
10 (58:11) Den rettferdige skal glede sig, fordi han ser hevn; han skal tvette sine føtter i den ugudeliges blod.
11 (58:12) Og menneskene skal si: Der er dog frukt for den rettferdige, det er dog en Gud som dømmer på jorden.