Kapittel 22

Til sangmesteren; efter "Morgenrødens hind;" [sannsynligvis melodien] en salme av David.

Min Gud! Min Gud! Hvorfor har du forlatt mig? Langt borte fra min frelse er min klages ord. (22:2) Min Gud! Min Gud! Hvorfor har du forlatt mig? Langt borte fra min frelse er min klages ord.
2 (22:3) Min Gud! Jeg roper om dagen, og du svarer ikke, og om natten, og jeg får ikke tie.
3 (22:4) Og du er dog hellig, du som troner over Israels lovsanger.
4 (22:5) Til dig satte våre fedre sin lit; de satte sin lit til dig, og du utfridde dem.
5 (22:6) Til dig ropte de, og de blev reddet; til dig satte de sin lit, og de blev ikke til skamme.
6 (22:7) Men jeg er en orm og ikke en mann, menneskers spott og folks forakt.
7 (22:8) Alle de som ser mig, spotter mig, vrenger munnen, ryster på hodet og sier:
8 (22:9) Sett din vei i Herrens hånd! Han skal redde ham, han skal utfri ham, siden han har behag i ham.
9 (22:10) Ja, du er den som drog mig frem av mors liv, som lot mig hvile trygt ved min mors bryst.
10 (22:11) På dig er jeg kastet fra mors liv; fra min mors skjød er du min Gud.
11 (22:12) Vær ikke langt borte fra mig! for trengselen er nær, og det er ingen hjelper.
12 (22:13) Sterke okser omringer mig, Basans okser kringsetter mig.
13 (22:14) De spiler op sin munn imot mig som en sønderrivende og brølende løve.
14 (22:15) Jeg er utøst som vann, og alle mine ben skiller sig at; mitt hjerte er som voks, smeltet midt i mitt liv.
15 (22:16) Min kraft er optørket som et potteskår, og min tunge henger fast ved mine gommer, og i dødens støv legger du mig.
16 (22:17) For hunder omringer mig, de ondes hop kringsetter mig; de har gjennemboret mine hender og mine føtter.
17 (22:18) Jeg kan telle alle mine ben; de ser til, de ser på mig med lyst.
18 (22:19) De deler mine klær mellem sig og kaster lodd om min kjortel.
19 (22:20) Men du? Herre, vær ikke langt borte, du min styrke, skynd dig å hjelpe mig!
20 (22:21) Redd min sjel fra sverdet, mitt eneste [de. min sjel.] fra hunders vold!
21 (22:22) Frels mig fra løvens gap, og fra villoksenes horn-du bønnhører mig!
22 (22:23) Jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre, midt i menigheten vil jeg love dig.
23 (22:24) I som frykter Herren, lov ham, all Jakobs ætt, ær ham, og frykt for ham, all Israels ætt!
24 (22:25) For han har ikke foraktet og ikke avskydd den elendiges elendighet og ikke skjult sitt åsyn for ham; men da han ropte til ham, hørte han.
25 (22:26) Fra dig utgår min pris i en stor forsamling; mine løfter vil jeg holde for deres øine som frykter ham.
26 (22:27) De saktmodige skal ete og bli mette; de som søker Herren, skal love ham; eders hjerte leve til evig tid!
27 (22:28) Alle jordens ender skal komme det i hu og vende om til Herren, og alle folkenes slekter skal tilbede for ditt åsyn.
28 (22:29) For riket hører Herren til, og han hersker over folkene.
29 (22:30) Alle jordens rikmenn skal ete og tilbede; for hans åsyn skal alle de bøie sig som stiger ned i støvet, og den som ikke kan holde sin sjel i live.
30 (22:31) Efterkommerne skal tjene ham, der skal fortelles om Herren til efterslekten.
31 (22:32) De skal komme og kunngjøre hans rettferdighet for det folk som blir født, at han har gjort det.