Kapittel 85

Til sangmesteren; av Korahs barn; en salme.

Du har fordum, Herre, vært nådig mot ditt land, du lot Jakobs fangenskap ophøre. (85:2) Du har fordum, Herre, vært nådig mot ditt land, du lot Jakobs fangenskap ophøre.
2 (85:3) Du tok bort ditt folks misgjerning, du skjulte all deres synd. Sela.
3 (85:4) Du tok bort all din harme, du lot din brennende vrede vende om.
4 (85:5) Vend om til oss, vår frelses Gud, og gjør din harme imot oss til intet!
5 (85:6) Vil du evindelig være vred på oss? Vil du la din vrede vare fra slekt til slekt?
6 (85:7) Vil du ikke gjøre oss levende igjen, så ditt folk kan glede sig i dig?
7 (85:8) Herre, la oss se din miskunnhet, og gi oss din frelse!
8 (85:9) Jeg vil høre hvad Gud Herren taler; for han taler fred til sitt folk og til sine fromme -- bare de ikke vender tilbake til dårskap.
9 (85:10) Ja, hans frelse er nær hos dem som frykter ham, forat herlighet skal bo i vårt land.
10 (85:11) Nåde og sannhet skal møte hverandre, rettferd og fred kysse hverandre.
11 (85:12) Sannhet skal vokse op av jorden, og rettferd skue ned fra himmelen.
12 (85:13) Herren skal også gi det som godt er, og vårt land gi sin grøde.
13 (85:14) Rettferd skal gå frem for hans åsyn og stadig følge i hans spor.