Kapittel 20

Til sangmesteren; en salme av David.

Herren bønnhøre dig på nødens dag, Jakobs Guds navn berge dig! (20:2) Herren bønnhøre dig på nødens dag, Jakobs Guds navn berge dig!
2 (20:3) Han sende dig hjelp fra helligdommen og støtte dig fra Sion!
3 (20:4) Han komme alle dine matoffer i hu og finne ditt brennoffer godt! Sela.
4 (20:5) Han gi dig efter ditt hjerte og fullbyrde alt ditt råd!
5 (20:6) Måtte vi kunne juble over din frelse og løfte seiersmerket i vår Guds navn! Herren opfylle alle dine bønner!
6 (20:7) Nu vet jeg at Herren frelser sin salvede; han svarer ham fra sin hellige himmel med frelsende storverk av sin høire hånd.
7 (20:8) Hine priser vogner, hine hester, men vi priser Herrens, vår Guds navn.
8 (20:9) De synker og faller, men vi står og holder oss oppe.
9 (20:10) Herre, frels! Kongen bønnhøre oss på den dag vi roper!