Kapittel 75

Til sangmesteren; "Forderv ikke"; en salme av Asaf; en sang.

Vi priser dig, Gud, vi priser, og nær er ditt navn; de forteller om dine undergjerninger. (75:2) Vi priser dig, Gud, vi priser, og nær er ditt navn; de forteller om dine undergjerninger.
2 (75:3) For så sier Herren : Jeg vil gripe den fastsatte tid, jeg vil dømme med rettferdighet.
3 (75:4) Jorden er i opløsning, og alle de som bor på den; jeg har satt dens grunnstøtter efter mål. Sela.
4 (75:5) Jeg sier til de overmodige: Vær ikke overmodige, og til de ugudelige: Løft ikke horn!
5 (75:6) Løft ikke eders horn i det høie, tal ikke frekt med stiv nakke!
6 (75:7) For ikke fra øst eller fra vest, ei heller fra fjellenes ørken [nemlig: kommer vår frelse.] --
7 (75:8) nei, Gud er den som dømmer; den ene fornedrer han, og den andre ophøier han.
8 (75:9) For det er et beger i Herrens hånd med skummende vin; det er fullt av krydret vin, og han skjenker ut av det; sannelig, dets berme skal de drikke, ja utsuge, alle de ugudelige på jorden.
9 (75:10) Men jeg vil forkynne det evindelig, jeg vil lovsynge Jakobs Gud.
10 (75:11) Og alle de ugudeliges horn vil jeg avhugge, den rettferdiges horn skal ophøies.