Kapittel 49

Til sangmesteren; av Korahs barn; en salme.

Hør dette, alle folk, vend øret til, alle I som bor i verden, (49:2) Hør dette, alle folk, vend øret til, alle I som bor i verden,
2 (49:3) både lave og høie, rike og fattige, alle tilsammen!
3 (49:4) Min munn skal tale visdom, og mitt hjertes tanke er forstand.
4 (49:5) Jeg vil bøie mitt øre til tankesprog, jeg vil fremføre min gåtefulle tale til citaren.
5 (49:6) Hvorfor skal jeg frykte i de onde dager, når mine forfølgeres ondskap omgir mig,
6 (49:7) de som setter sin lit til sitt gods og roser sig av sin store rikdom?
7 (49:8) En mann kan ikke utløse en bror, han kan ikke gi Gud løsepenger for ham
8 (49:9) -- for deres livs utløsning er for dyr, og han må avstå derfra til evig tid --
9 (49:10) så han skulde bli ved å leve evindelig og ikke se graven.
10 (49:11) Nei, han vil få se den. De vise dør, dåren og den uforstandige omkommer tilsammen og overlater sitt gods til andre.
11 (49:12) Deres hjertes eneste tanke er at deres hus skal stå til evig tid, deres boliger fra slekt til slekt; de kaller sine jorder op efter sine navn.
12 (49:13) Og dog blir et menneske i herlighet ikke stående; han er lik dyrene, som går til grunne.
13 (49:14) Således går det dem som er fulle av selvtillit, og dem som følger dem efter og har behag i deres tale. Sela.
14 (49:15) Som en fårehjord føres de ned i dødsriket, døden vokter dem, og de opriktige hersker over dem, når morgenen bryter frem, og deres skikkelse blir ødelagt av dødsriket, så de ikke har nogen bolig mere.
15 (49:16) Men Gud skal forløse min sjel av dødsrikets vold, for han skal ta mig til sig. Sela.
16 (49:17) Frykt ikke når en mann blir rik, når hans huses herlighet blir stor!
17 (49:18) For han skal intet ta med sig når han dør; hans herlighet skal ikke fare ned efter ham.
18 (49:19) Om han enn velsigner sin sjel i sitt liv, og de priser dig fordi du gjør dig til gode,
19 (49:20) så skal du dog komme til dine fedres slekt; de ser ikke lyset evindelig.
20 (49:21) Et menneske i herlighet, som ikke har forstand, er lik dyrene, som går til grunne.