Kapittel 67

Til sangmesteren på strengelek; en salme, en sang.

Gud være oss nådig og velsigne oss, han la sitt åsyn lyse hos oss, sela, (67:2) Gud være oss nådig og velsigne oss, han la sitt åsyn lyse hos oss, sela,
2 (67:3) forat man på jorden må kjenne din vei, blandt alle hedninger din frelse.
3 (67:4) Folkene skal prise dig, Gud! Folkene skal prise dig, alle tilsammen.
4 (67:5) Folkeslagene skal fryde sig og juble; for du dømmer folkene med rett, og folkeslagene på jorden leder du. Sela.
5 (67:6) Folkene skal prise dig, Gud! Folkene skal prise dig, alle tilsammen.
6 (67:7) Landet har gitt sin grøde; Gud, vår Gud, velsigner oss.
7 (67:8) Gud velsigner oss, og alle jordens ender skal frykte ham.