Kapittel 61

Til sangmesteren, på strengelek; av David.

Hør, Gud, mitt klagerop, merk på min bønn! (61:2) Hør, Gud, mitt klagerop, merk på min bønn!
2 (61:3) Fra jordens ende roper jeg til dig, mens mitt hjerte vansmekter; før mig på en klippe, som ellers blir mig for høi!
3 (61:4) For du har vært min tilflukt, et sterkt tårn imot fienden.
4 (61:5) La mig bo i ditt telt i all evighet, la mig finne ly i dine vingers skjul! Sela.
5 (61:6) For du, Gud, har hørt på mine løfter, du har gitt mig arv med dem som frykter ditt navn.
6 (61:7) Du vil legge dager til kongens dager, hans år skal være som slekt efter slekt,
7 (61:8) han skal trone evindelig for Guds åsyn; sett miskunnhet og trofasthet til å bevare ham!
8 (61:9) Så vil jeg lovsynge ditt navn til evig tid, forat jeg kan innfri mine løfter dag efter dag.