Kapittel 117

Lov Herren, alle hedninger, pris ham, alle folk!
2 For hans miskunnhet er mektig over oss, og Herrens trofasthet varer til evig tid. Halleluja!