Kapittel 97

Herren er blitt konge; jorden fryde sig, mange øer glede sig!
2 Skyer og mørke er rundt omkring ham, rettferd og rett er hans trones grunnvoll.
3 Ild går foran hans åsyn og setter hans fiender i brand rundt omkring.
4 Hans lyn oplyser jorderike; jorden ser det og bever.
5 Fjellene smelter som voks for Herrens åsyn, for all jordens herres åsyn.
6 Himlene kunngjør hans rettferdighet, og alle folkene ser hans ære.
7 Til skamme blir alle de som dyrker utskårne billeder, som roser sig av avguder; tilbed ham, alle guder!
8 Sion hører det og gleder sig, og Judas døtre fryder sig over dine dommer, Herre!
9 For du, Herre, er den Høieste over all jorden, du er såre ophøiet over alle guder.
10 I som elsker Herren, hat det onde! Han bevarer sine frommes sjeler; han frir dem ut av de ugudeliges hånd.
11 Lys er utsådd for den rettferdige, og glede for de opriktige av hjertet.
12 Gled eder, I rettferdige i Herren, og pris hans hellige navn!