Kapittel 83

En sang, en salme av Asaf.

Gud, ti ikke! Vær ikke stille og hold dig ikke rolig, Gud! (83:2) Gud, ti ikke! Vær ikke stille og hold dig ikke rolig, Gud!
2 (83:3) For se, dine fiender larmer, og de som hater dig, løfter hodet.
3 (83:4) Mot ditt folk legger de med svik hemmelige råd, og de rådslår mot dem du verner.
4 (83:5) De sier: Kom og la oss utslette dem, så de ikke mere er et folk, og Israels navn skal ikke mere kommes i hu.
5 (83:6) For de har av hjertet rådslått med hverandre; mot dig inngår de pakt,
6 (83:7) Edoms telt og ismaelittene, Moab og hagarenene,
7 (83:8) Gebal og Ammon og Amalek, Filistea tillikemed innbyggerne av Tyrus.
8 (83:9) Også Assur har gitt sig i lag med dem, de er blitt Lots barns arm. Sela.
9 (83:10) Gjør med dem som med Midian, som med Sisera, som med Jabin ved bekken Kison!
10 (83:11) De blev ødelagt ved En-Dor, de blev til gjødsel for jorden.
11 (83:12) La det gå dem, deres ypperste menn, som Oreb og som Se'eb, og alle deres fyrster som Sebah og som Salmunna,
12 (83:13) dem som sier: Vi vil ta oss Guds boliger til eie!
13 (83:14) Min Gud, gjør dem som en støvhvirvel, som agner for vinden!
14 (83:15) Som en ild som tender en skog, og som en lue som setter fjell i brand,
15 (83:16) således forfølge du dem med din storm og forferde du dem med ditt stormvær!
16 (83:17) Fyll deres åsyn med skam, så de søker ditt navn, Herre!
17 (83:18) La dem blues og forferdes til evig tid, la dem bli til skamme og gå under!
18 (83:19) Og la dem kjenne at du alene har navnet Herre, den Høieste over all jorden!