Kapittel 84

Til sangmesteren, efter Gittit; av Korahs barn; en salme.

Hvor elskelige dine boliger er, Herre, hærskarenes Gud! (84:2) Hvor elskelige dine boliger er, Herre, hærskarenes Gud!
2 (84:3) Min sjel lenges, ja vansmekter av lengsel efter Herrens forgårder; mitt hjerte og mitt kjød roper med fryd til den levende Gud.
3 (84:4) Spurven har jo funnet sig et hus, og svalen et rede hvor den har lagt sine unger -- dine alter, Herre, hærskarenes Gud, min konge og min Gud!
4 (84:5) Salige er de som bor i ditt hus; de skal stadig love dig. Sela.
5 (84:6) Salig er det menneske som har sin styrke i dig, de hvis hu står til de jevne veier. [de. veiene til Guds hus]
6 (84:7) Når de vandrer gjennem tåredalen, gjør de den til en kildevang, og høstregnet dekker den med velsignelse. [de. endog de største trengsler blir dem til velsignelse]
7 (84:8) De går frem fra kraft til kraft, de treder frem for Gud på Sion.
8 (84:9) Herre, Gud, hærskarenes Gud, hør min bønn! Vend øret til, Jakobs Gud! Sela.
9 (84:10) Gud, vårt skjold, se til og sku din salvedes åsyn!
10 (84:11) For en dag i dine forgårder er bedre enn ellers tusen; jeg vil heller stå ved dørtreskelen i min Guds hus enn bo i ugudelighets telt.
11 (84:12) For Gud Herren er sol og skjold, Herren gir nåde og ære; han nekter ikke dem noget godt som vandrer i uskyld.
12 (84:13) Herre, hærskarenes Gud, salig er det menneske som setter sin lit til dig.