Kapittel 140

Til sangmesteren; en salme av David.

Herre, fri mig ut fra onde mennesker, vokt mig for voldsmenn, (140:2) Herre, fri mig ut fra onde mennesker, vokt mig for voldsmenn,
2 (140:3) som tenker ondt ut i hjertet, som hver dag samler sig til krig!
3 (140:4) De skjerper sin tunge som en slange, ormegift er under deres leber. Sela.
4 (140:5) Bevar mig, Herre, for ugudeliges hender, vokt mig for voldsmenn, som tenker på å få mine føtter til fall!
5 (140:6) Overmodige har lagt skjulte feller og rep for mig, de har utspent garn ved siden av veien, de har satt snarer for mig. Sela.
6 (140:7) Jeg sier til Herren: Du er min Gud; vend øret, Herre, til mine inderlige bønners røst!
7 (140:8) Herren, Israels Gud, er min frelses styrke; du dekker mitt hode på rustningens dag.
8 (140:9) Herre, gi ikke den ugudelige hvad han attrår, la ikke hans onde råd få fremgang! De vilde da ophøie sig. Sela.
9 (140:10) Over deres hoder som omgir mig, skal den ulykke komme som deres leber volder.
10 (140:11) Der skal rystes glør ut over dem; i ilden skal han styrte dem, i dype vann, så de ikke skal reise sig.
11 (140:12) En munnkåt mann skal ikke bli stående i landet; den mann som gjør ugudelig vold, ham skal han jage med slag på slag.
12 (140:13) Jeg vet at Herren gir den elendige rett, de fattige rettferdighet.
13 (140:14) Ja, de rettferdige skal prise ditt navn, de opriktige skal bo for ditt åsyn.