Kapittel 59

Til sangmesteren; "Forderv ikke"; av David; en gyllen sang, da Saul sendte folk som tok vare på huset for å drepe ham.

Fri mig fra mine fiender, min Gud, vern mig mot dem som reiser sig imot mig, (59:2) Fri mig fra mine fiender, min Gud, vern mig mot dem som reiser sig imot mig,
2 (59:3) fri mig fra dem som gjør urett, og frels mig fra blodgjerrige menn!
3 (59:4) For se, de lurer på mitt liv; sterke menn slår sig sammen imot mig, uten misgjerning og uten synd hos mig, Herre!
4 (59:5) Uten brøde hos mig stormer de frem og stiller sig op; våkn op for å møte mig, og se til!
5 (59:6) Ja du, Herre, hærskarenes Gud, Israels Gud, våkn op for å hjemsøke alle hedninger, vær ikke nådig imot nogen av de troløse nidinger! Sela.
6 (59:7) De kommer igjen om aftenen, tuter som hunder og løper rundt omkring i byen.
7 (59:8) Se, det går en strøm av ord ut av deres munn; der er sverd på deres leber; for hvem hører det?
8 (59:9) Men du, Herre, le, av dem, du spotter alle hedninger.
9 (59:10) Mot hans [den mektige fiendes.] makt vil jeg bie på dig; for Gud er min borg.
10 (59:11) Min Gud vil komme mig i møte med sin miskunnhet, Gud vil la mig se med lyst på mine fiender.
11 (59:12) Slå dem ikke ihjel, forat mitt folk ikke skal glemme det! La dem drive ustadig omkring ved din makt og styrt dem ned, du, vårt skjold, Herre!
12 (59:13) Hvert ord på deres leber er en synd i deres munn; la dem så fanges i sitt overmot og for den forbannelses og løgns skyld som de fører i sin munn!
13 (59:14) Gjør ende på dem i vrede, gjør ende på dem, så de ikke mere er til, og la dem vite at Gud er den som hersker i Jakob inntil jordens ender! Sela.
14 (59:15) Og de kommer igjen om aftenen, tuter som hunder og løper rundt omkring i byen.
15 (59:16) De farer omkring efter mat; om de ikke blir mette, blir de således natten over.
16 (59:17) Men jeg vil synge om din styrke, og jeg vil juble om morgenen over din miskunnhet; for du er min borg og min tilflukt den dag jeg er i nød.
17 (59:18) Min styrke! For dig vil jeg synge; for Gud er min borg, min miskunnhets Gud.