Kapittel 38

En salme av David; til ihukommelse.

Herre, straff mig ikke i din vrede, og tukt mig ikke i din harme! (38:2) Herre, straff mig ikke i din vrede, og tukt mig ikke i din harme!
2 (38:3) For dine piler har rammet mig, og din hånd er falt tungt på mig.
3 (38:4) Det er intet friskt i mitt kjød for din vredes skyld, det er ingen fred i mine ben for min synds skyld.
4 (38:5) For mine misgjerninger går over mitt hode, som en tung byrde er de mig for tunge.
5 (38:6) Mine bylder lukter ille, de råtner for min dårskaps skyld.
6 (38:7) Jeg er kroket, aldeles nedbøiet; hele dagen går jeg i sørgeklær.
7 (38:8) For mine lender er fulle av brand, og det er intet friskt i mitt kjød.
8 (38:9) Jeg er kold og stiv og aldeles knust, jeg hyler for mitt hjertes stønnen.
9 (38:10) Herre, for ditt åsyn er all min lengsel, og mitt sukk er ikke skjult for dig.
10 (38:11) Mitt hjerte slår heftig, min kraft har sviktet mig, og mine øines lys, endog det er borte for mig.
11 (38:12) Mine venner og mine frender holder sig i avstand fra min plage, og mine nærmeste står langt borte.
12 (38:13) Og de som står mig efter livet, setter snarer, og de som søker min ulykke, taler om undergang, og på svik tenker de den hele dag.
13 (38:14) Og jeg er som en døv, jeg hører ikke, og som en stum, som ikke later op sin munn.
14 (38:15) Ja, jeg er som en mann som ikke hører, og som ikke har motsigelse i sin munn.
15 (38:16) For til dig, Herre, står mitt håp; du skal svare, Herre min Gud!
16 (38:17) For jeg sier: De vil ellers glede sig over mig; når min fot vakler, ophøier de sig over mig.
17 (38:18) For jeg er nær ved å falle, og min smerte er alltid for mig.
18 (38:19) For jeg bekjenner min misgjerning, jeg sørger over min synd.
19 (38:20) Og mine fiender lever, er mektige, og mange er de som hater mig uten årsak.
20 (38:21) Og de som gjengjelder godt med ondt, står mig imot, fordi jeg jager efter det gode.
21 (38:22) Forlat mig ikke, Herre! Min Gud, vær ikke langt borte fra mig!
22 (38:23) Skynd dig å hjelpe mig, Herre, min frelse!