Kapittel 3

En salme av David, da han flydde for Absalom, sin sønn.

Herre, hvor mange mine fiender er! Mange reiser sig imot mig. (3:2) Herre, hvor mange mine fiender er! Mange reiser sig imot mig.
2 (3:3) Mange sier til min sjel: Det er ingen frelse for ham hos Gud. Sela. [et musikalsk uttrykk]
3 (3:4) Men du, Herre, er et skjold omkring mig, min ære og den som opløfter mitt hode!
4 (3:5) Høit ropte jeg til Herren, og han svarte mig fra sitt hellige berg. Sela.
5 (3:6) Jeg la mig og sov inn, jeg våknet; for Herren støtter mig.
6 (3:7) Jeg frykter ikke for titusener av folk, som har lagt sig mot mig rundt omkring.
7 (3:8) Reis dig, Herre, frels mig, min Gud! For du har slått alle mine fiender på kinnbenet, du har sønderbrutt de ugudeliges tenner.
8 (3:9) Herren hører frelsen til; over ditt folk være din velsignelse! Sela.