Kapittel 26

Av David.

Hjelp mig til min rett, Herre! for jeg har vandret i min uskyld, og på Herren stoler jeg uten å vakle.
2 Prøv mig, Herre, og gransk mig, ransak mine nyrer og mitt hjerte!
3 For din miskunnhet er for mine øine, og jeg vandrer i din trofasthet.
4 Jeg sitter ikke hos løgnere og kommer ikke sammen med listige folk.
5 Jeg hater de ondes forsamling og sitter ikke hos de ugudelige.
6 Jeg tvetter mine hender i uskyld og vil gjerne ferdes om ditt alter, Herre,
7 for å synge med lovsangs røst og fortelle alle dine undergjerninger.
8 Herre, jeg elsker ditt huses bolig, det sted hvor din herlighet bor.
9 Rykk ikke min sjel bort med syndere eller mitt liv med blodgjerrige menn,
10 som har skam i sine hender og sin høire hånd full av bestikkelse!
11 Men jeg vandrer i min uskyld; forløs mig og vær mig nådig!
12 Min fot står på jevn jord; i forsamlingene skal jeg love Herren.