Kapittel 5

Til sangmesteren, til Nehilot; [rimeligvis bleseinstrumenter] en salme av David.

Vend øret til mine ord, Herre, akt på min tanke! (5:2) Vend øret til mine ord, Herre, akt på min tanke!
2 (5:3) Merk på mitt klagerop, min konge og min Gud! For til dig beder jeg.
3 (5:4) Herre, årle høre du min røst! Årle legger jeg min sak frem for dig og venter.
4 (5:5) For du er ikke en Gud som har behag i ugudelighet; den onde får ikke bo hos dig.
5 (5:6) Overmodige får ikke stå frem for dine øine; du hater alle dem som gjør urett.
6 (5:7) Du lar dem som taler løgn, gå til grunne; den blodgjerrige og falske mann er en vederstyggelighet for Herren.
7 (5:8) Men jeg går ved din megen miskunn inn i ditt hus, jeg kaster mig ned foran ditt hellige tempel i din frykt.
8 (5:9) Herre, led mig ved din rettferdighet for mine motstanderes skyld, gjør din vei jevn for mitt åsyn!
9 (5:10) For det er ikke sannhet i deres munn; deres indre er fordervelse, deres strupe en åpen grav; sin tunge gjør de glatt.
10 (5:11) Døm dem skyldige, Gud! La dem falle for sine råds skyld, styrt dem ned for deres mange misgjerninger! For de er gjenstridige mot dig.
11 (5:12) Da skal alle de som tar sin tilflukt til dig, glede sig; til evig tid skal de juble, og du skal verne om dem; og de som elsker ditt navn, skal fryde sig i dig.
12 (5:13) For du velsigner den rettferdige, Herre! Som med et skjold dekker du ham med nåde.