Kapittel 65

Til sangmesteren; en salme av David; en sang.

Dig, Gud, priser de i stillhet på Sion, og dig gir de det de har lovt. (65:2) Dig, Gud, priser de i stillhet på Sion, og dig gir de det de har lovt.
2 (65:3) Du som hører bønner, til dig kommer alt kjød.
3 (65:4) Når mine misgjerninger er blitt mig for svære, så forlater du våre overtredelser.
4 (65:5) Salig er den du utvelger og lar komme nær, så han bor i dine forgårder; vi vil mette oss med de gode ting i ditt hus, ditt hellige tempel.
5 (65:6) Med forferdelige gjerninger bønnhører du oss i rettferdighet, du vår frelses Gud, du som er en tilflukt for alle jordens ender og havet langt borte.
6 (65:7) Han gjør fjellene faste med sin kraft, omgjordet med velde.
7 (65:8) Han stiller havenes brusen, deres bølgers brusen og folkenes bulder.
8 (65:9) Og de som bor ved jordens ender, frykter for dine tegn; de steder hvor morgen og aften bryter frem, fyller du med jubel.
9 (65:10) Du har gjestet jorden og gitt den overflod, gjort den såre rik, Guds bekk er full av vann; du har latt dem få sitt korn, for således lager du jorden til.
10 (65:11) Du vannet dens furer, senket dens plogland; du bløtte den med regnskurer, velsignet dens grøde.
11 (65:12) Du har kronet din godhets år, og dine fotspor drypper av fedme.
12 (65:13) ¥demarkens beiter drypper, og haugene omgjorder sig med jubel.
13 (65:14) Engene er klædd med får, og dalene er dekket med korn; folk roper med fryd og synger.