Kapittel 96

Syng for Herren en ny sang, syng for Herren, all jorden!
2 Syng for Herren, lov hans navn, forkynn fra dag til dag hans frelse!
3 Fortell blandt hedningene hans ære, blandt alle folkene hans undergjerninger!
4 For stor er Herren og høilovet, forferdelig er han over alle guder.
5 For alle folkenes guder er intet; men Herren har gjort himmelen.
6 Høihet og herlighet er for hans åsyn, styrke og prydelse er i hans helligdom.
7 Gi Herren, I folkeslekter, gi Herren ære og makt!
8 Gi Herren hans navns ære, bær frem gaver og kom til hans forgårder!
9 Tilbed Herren i hellig prydelse, bev for hans åsyn, all jorden!
10 Si blandt hedningene: Herren er blitt konge, og jorderike står fast, det rokkes ikke; han dømmer folkene med rettvishet.
11 Himmelen glede sig, og jorden fryde sig, havet bruse og alt det som fyller det!
12 Marken fryde sig og alt det som er på den! Da jubler alle trær i skogen
13 for Herrens åsyn; for han kommer, han kommer for å dømme jorden; han skal dømme jorderike i rettferdighet og folkene i sin trofasthet.