Kapittel 88

En sang; en salme av Korahs barn; til sangmesteren; efter Mahalat leannot; [meningen uviss] en læresalme av Heman, esrahitten.

Herre, min frelses Gud! Om dagen og om natten roper jeg for dig. (88:2) Herre, min frelses Gud! Om dagen og om natten roper jeg for dig.
2 (88:3) La min bønn komme for ditt åsyn, bøi ditt øre til mitt klagerop!
3 (88:4) For min sjel er mett av ulykker, og mitt liv er kommet nær til dødsriket.
4 (88:5) Jeg aktes like med dem som farer ned i hulen; jeg er som en mann uten kraft,
5 (88:6) frigitt [de. ikke lenger stående i din tjeneste.] som en av de døde, lik de ihjelslagne som ligger i graven, som du ikke mere kommer i hu, fordi de er skilt fra din hånd.
6 (88:7) Du har lagt mig i dypenes hule, på mørke steder, i avgrunner.
7 (88:8) Din vrede tynger på mig, og med alle dine bølger trenger du mig. Sela.
8 (88:9) Du har drevet mine kjenninger langt bort fra mig, du har gjort mig vederstyggelig for dem; jeg er stengt inne og kommer ikke ut.
9 (88:10) Mitt øie er vansmektet av elendighet; jeg har påkalt dig, Herre, hver dag, jeg har utbredt mine hender til dig.
10 (88:11) Mon du gjør undergjerninger for de døde, eller mon dødninger står op og priser dig? Sela.
11 (88:12) Mon der fortelles i graven om din miskunnhet, i avgrunnen om din trofasthet?
12 (88:13) Mon din undergjerning blir kjent i mørket, og din rettferdighet i glemselens land?
13 (88:14) Men jeg roper til dig, Herre, og om morgenen kommer min bønn dig i møte.
14 (88:15) Hvorfor, Herre, forkaster du min sjel? Hvorfor skjuler du ditt åsyn for mig?
15 (88:16) Elendig er jeg og døende fra ungdommen av; jeg bærer dine redsler, jeg må fortvile.
16 (88:17) Din vredes luer har gått over mig, dine redsler har tilintetgjort mig.
17 (88:18) De har omgitt mig som vann hele dagen, de har omringet mig alle sammen.
18 (88:19) Du har drevet venn og næste langt bort fra mig; mine kjenninger er det mørke sted.