Kapittel 77

Til sangmesteren, for Jedutun; av Asaf; en salme.

Min røst er til Gud, og jeg vil rope; min røst er til Gud, og han vil vende øret til mig. (77:2) Min røst er til Gud, og jeg vil rope; min røst er til Gud, og han vil vende øret til mig.
2 (77:3) På min nøds dag søker jeg Herren; min hånd er utrakt om natten og blir ikke trett, min sjel vil ikke la sig trøste.
3 (77:4) Jeg vil komme Gud i hu og sukke; jeg vil gruble, og min ånd vansmekter. Sela.
4 (77:5) Du holder mine øine oppe i nattevaktene; jeg er urolig og taler ikke.
5 (77:6) Jeg tenker på fordums dager, på de lengst fremfarne år.
6 (77:7) Jeg vil komme i hu mitt strengespill om natten, i mitt hjerte vil jeg gruble, og min ånd ransaker.
7 (77:8) Vil da Herren forkaste i all evighet, og vil han ikke mere bli ved å vise nåde?
8 (77:9) Er det for all tid ute med hans miskunnhet? er hans løfte blitt til intet slekt efter slekt?
9 (77:10) Har Gud glemt å være nådig? Har han i vrede tillukket sin barmhjertighet? Sela.
10 (77:11) Jeg sier: Dette er min plage, det er år fra den Høiestes høire hånd.
11 (77:12) Jeg vil forkynne Herrens gjerninger; for jeg vil komme dine under i hu fra fordums tid.
12 (77:13) Og jeg vil eftertenke alt ditt verk, og på dine store gjerninger vil jeg grunde.
13 (77:14) Gud! Din vei er i hellighet; hvem er en gud stor som Gud?
14 (77:15) Du er den Gud som gjør under; du har kunngjort din styrke blandt folkene.
15 (77:16) Du har forløst ditt folk med velde, Jakobs og Josefs barn. Sela.
16 (77:17) Vannene så dig, Gud, vannene så dig, de bevet, ja avgrunnene skalv.
17 (77:18) Skyene utøste vann, himlene lot sin røst høre, ja dine piler fløi hit og dit.
18 (77:19) Din tordens røst lød i stormhvirvelen, lyn lyste op jorderike, jorden bevet og skalv.
19 (77:20) Gjennem havet gikk din vei, og dine stier gjennem store vann, og dine fotspor blev ikke kjent.
20 (77:21) Du førte ditt folk som en hjord ved Moses' og Arons hånd.