Kapittel 142

En læresalme av David, da han var i hulen, en bønn.

Med min røst roper jeg til Herren, med min røst beder jeg inderlig til Herren. (142:2) Med min røst roper jeg til Herren, med min røst beder jeg inderlig til Herren.
2 (142:3) Jeg utøser min sorg for hans åsyn, jeg gir min nød til kjenne for hans åsyn.
3 (142:4) Når min ånd vansmekter i mig, kjenner dog du min sti; på den vei jeg skal vandre, har de lagt skjulte snarer for mig.
4 (142:5) Sku til min høire side og se! Det er ikke nogen som kjennes ved mig; all tilflukt er borte for mig, det er ikke nogen som spør efter min sjel.
5 (142:6) Jeg roper til dig, Herre! Jeg sier: Du er min tilflukt, min del i de levendes land.
6 (142:7) Gi akt på mitt klagerop, for jeg er blitt såre elendig! Fri mig fra mine forfølgere, for de er mig for sterke!
7 (142:8) Før min sjel ut av fengslet, så jeg kan love ditt navn! De rettferdige skal samle sig omkring mig, når du gjør vel imot mig.